در صورتیکه برای ورود به کورد پاتوق از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : کرد پاتوق 27
پیام مدیریت : به کورد پاتوق چت روم کردی خوش آمدید